Regulamentul oficial CARD DISCOUNT +

Anexa Card Discount

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI INFORMAREA PUBLICULUI 

Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de CHI MEDICAL SRL, cu sediul în București, sector 6, strada Dealul Țugulea 24-30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/16402/2020, CUI: 43389301, reprezentată prin Chirilă Roxana, (denumită în continuare “Organizatorul”). 

Participanții la Program sunt obligați sa respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). 

Regulamentul Oficial stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.doctorginecolog.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul public prealabil. 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE ACOPERIRE A PROGRAMULUI 

Programul de fidelitate este organizat și se desfășoară doar în cadrul clinicii CHI MEDICAL. 

SECȚIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI 

Programul de fidelitate este lansat la data de 1 octombrie 2022 și are durata nedeterminată. CHI MEDICAL are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la încetarea programului va fi afișată online, pe website-ul www.doctorginecolog.ro, cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Poate fi membru al programului de fidelitate CHI MEDICAL, orice persoana fizică, cetățean român sau străin care are domiciliul stabil în România și a împlinit 18 ani. La program se înscrie automat orice pacientă care achiziționează un serviciu medical* prestat în clinica CHI MEDICAL. 

SECȚIUNEA 5. CARDUL DISCOUNT 

La baza programului de fidelitate se află cardul discount destinat clienților, în sistem discount direct. 

Fiecare participant are dreptul la un singur card discount; falsificarea oricărui card se pedepsește conform legilor. 

CHI Medical își rezervă dreptul de a invalida orice card discount după expirarea perioadei de valabilitate sau orice card discount care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament. Aceste carduri, odată invalidate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a folosi orice beneficii atașate cardului respectiv. 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI

    1. Discountul direct:

      Beneficiul cardului discount emis de CHI Medical este discountul direct, care funcționează astfel: 

-Pentru cardurile Gold, reducerea de 10% se aplică la momentul achiziționării serviciilor medicale* în clinica CHI Medical și nu se cumulează cu alte oferte sau promoții.

La recomandarea de către posesoarea cardului Gold a 2 persoane care nu figurează în baza de date a CHI MEDICAL și care au achiziționat ulterior recomandării de către posesoarea cardului Gold servicii medicale la CHI MEDICAL, în decursul perioadei de valabilitate a cardului posesoarei, discountul se mărește la 15% și se aplică de la următoarea vizită a posesoarei cardului Gold în cadrul CHI MEDICAL, până la sfârșitul perioadei de valabilitate a cardului de discountPosesoarea cardului Gold va primi un card Platinum și va restitui clinicii CHI MEDICAL cardul Gold.

Pentru cardurile Platinum, reducerea de 15% se aplică serviciilor medicale* oferite de CHI MEDICAL și nu se cumulează cu alte oferte sau promoții.

    1. Mecanism 

Posesoarea de card care nu prezintă cardul discount la achiziționarea serviciilor medicale la CHI MEDICAL nu va putea beneficia de aceste discounturi. Cardul nu permite oferirea discountului ulterior momentului efectuării serviciilor medicale. 

SECȚIUNEA 7. FOLOSIREA CARDULUI DISCOUNT 

Utilizarea cardului discount se poate face numai de către titularul acestuia. Cardul nu este transmisibil. 

Încetarea valabilității cardului: Cardul își pierde valabilitatea la finalul anului înscris pe card. De asemenea, cardul își pierde valabilitatea prin decizia CHI MEDICAL privind încetarea valabilității cardurilor, comunicată cu 15 de zile înainte, pe site-ul www.doctorginecolog.ro. După încetarea valabilității cardului, acumularea și/sau folosirea reducerilor nu mai este posibilă.

SECȚIUNEA 8. FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE RELAȚII CU CLIENȚII 

Posesoarele de card discount pot obține informații referitoare la funcționarea programului de loialitate și folosirea cardului prin e-mail la contact@doctorginecolog.ro. În scopul protejării datelor personale ale participanților la programul de fidelitate, serviciul clienți va solicita anumite informații pentru a stabili identitatea clientului. 

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR 

Prin semnarea acordului de utilizator, participantul își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor în baza de date a CHI MEDICAL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii CHI MEDICAL, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la CHI MEDICAL. 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare online, pe www.doctorginecolog.ro. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0747781681 sau pe e-mail la contact@doctorginecolog.ro. Prin participarea la acest Program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 

*discountul aferent tipului de card nu se aplică la ecografiile morfologice fetale de trimestrele I, II și III efectuate de medicul Dumitru Roxana.